Auftragstaktik: een les in krijgskunst voor de moderne manager

Auftragstaktik werkt ook in het moderne bedrijfsleven

De laatste weken lezen en horen we veel over de problemen van de Russen bij de oorlog in de Oekraïne. Volgens oud-Bevelhebber der Landstrijdkrachten Mart De Kruif opereren de Russische strijdkrachten van oudsher “doorwrocht, maar nogal dogmatig”. Hun stijl van leidinggeven is “nogal directief”.

 

Waar komt deze oude leiderschapsstijl vandaan?

Al in de Frans-Pruisische oorlog van 1870 ontwikkelde de Duitse militaire staf de zogeheten Auftragstaktik, waarin lagere commandanten zelf mochten bepalen, naar gelang de omstandigheden, hoe ze de opdracht uitvoerden. Uiteraard altijd vanuit de strategische doelstellingen van de hogere commandant. Het doel was ‘heilig’. Echter, de uitvoering in de praktijk was naar inzichten vanuit de ondercommandanten.  Belangrijke component van deze stijl van leidinggeven is vertrouwen en wel naar beide kanten!

De Blitzkrieg waarmee het Duitse leger aan het begin van de Tweede wereldoorlog zeer succesvol was, is hier duidelijk van afgeleid. Zowel in West-Europa als in Afrika heeft Maarschalk Rommel laten zien wat hierdoor mogelijk was. Veel sneller en effectiever konden zijn legers inspelen op de ‘fog of war’ die bij ieder conflict ontstaat.

Deze stijl van leidinggeven is inmiddels de norm in westerse strijdkrachten, maar lijkt gelukkig aan het Russische leger nog niet besteed. Vanuit mijn ‘jonge’ jaren als gevechtscommandant in het Nederlandse leger werden we hierin getraind en uitgedaagd. In de uitvoering was het zeker niet het gemakkelijkst, maar het leverde uiteindelijk de beste resultaten op.

 

Managers en copycat-gedrag

Inmiddels heb ik meer jaren doorgebracht in het bedrijfsleven dan in het leger. Het is opmerkelijk om te zien dat veel Nederlandse managers meer zijn opgeleid als manager dan als leider. Het sturen op bedrijfsmatige, vaak financieel gerelateerde KPI’s ligt hier voor een belangrijk deel aan ten grondslag. Vaak zie je ook dat de (hogere) managers gedrag kopiëren van succesvolle managers vanuit het verleden. Het gevolg hiervan is stress en micromanagement. Maakt dit een bedrijf nu succesvoller en fijner om in te werken? De vraag stellen is hem beantwoorden…

 

Motivatie, tevredenheid en vertrouwen zijn key voor een goed resultaat

Bij binnenkomst binnen een nieuw bedrijf kreeg ik al gauw de bijnaam ‘generaal’. Achterliggend vooroordeel was dat ik zeer gestructureerd en directief zou werken, zoals in een goed geoliede oorlogsmachine. Niets is minder waar, ik durf te stellen dat ik altijd volgens de principes van Auftragstaktik gewerkt heb. Ik geloof namelijk in de kracht van een echte en doorleefde visie, intrinsiek gemotiveerde mensen en samenwerken op basis van vertrouwen.

Gelukkig zie ik in het hedendaagse bedrijfsleven een kentering. ‘Fog of war’ bestaat namelijk niet alleen in oorlogssituaties, maar is meer en meer onderdeel geworden van het ‘nieuwe werken’.  Alom wordt onderkend dat de huidige complexe en zeer agile bedrijfsomgeving niet gebaat is bij het klassieke leiderschapsmodel wat vaak directief is en focus heeft op input en controle (het proces).  Als je met deze gedachte meegaat, dan is het logisch om te constateren dat Auftrakstaktik ook werkt in het bedrijfsleven.

Je zult zien dat de bedrijfscultuur positief verandert (van micromanagement naar vertrouwen), dat de klanten sneller en beter geholpen worden en dat de medewerkers loyaler worden. Mijn motto is: ”Als de klanten en medewerkers tevreden zijn, dan volgt het (financiële) resultaat vanzelf”

 

 

En hoe zit het dan met de inzet van interim professionals?

In een eerdere blog heb ik aangegeven hoe belangrijk het element ‘cultuurmatch’ is bij inzet van een interim professional. Concreet betekent dit dat de stijl van leidinggeven van een interim professional moet ‘spiegelen’ aan de bedrijfscultuur en de gepercipieerde leiderschapsstijl.

Mijn persoonlijke voorkeur heeft Auftragstaktik. Juist bij de inzet van interim professionals moet ik mijn eigen voorkeur loslaten en goed analyseren waar het bedrijf voor staat en hoe ze met elkaar werken.

Op basis hiervan zoek ik een geschikte interim professional. Als deze match er is dan sta ik in voor succes. Als deze er niet is dan is de kans op mislukking groot. Daar moet je het bedrijf en de interim professional voor behoeden.

Meer weten over onze dienstverlening? Of wil je vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op met Ronald Luijckx: 06 – 224 223 33 | ronald@hospitalityprofs.nl

Van harte welkom!

 

Gerelateerde blogs en interviews

Gun de facilitaire contact center branche de Champions League!

Gun de facilitaire contact center branche de Champions League!

Sinds de jaren 80 hebben contact centers een enorme vlucht genomen. Vrijwel alle grote bedrijven merkten dat klantcontact steeds belangrijker werd. De eindgebruiker (consument) had een vraag op technisch of administratief vlak, en wilde graag snel en adequaat geholpen...

In gesprek met Conny Oosting

In gesprek met Conny Oosting

In oktober dit jaar is Conny Oosting als senior Clientmanager Multiclient bij RIFF Digital Engagement gestart. Een mooie functie binnen een branche die Conny na aan het hart ligt. Luijckx Talent Sourcing mocht het wervingstraject voor deze functie invullen. Een mooie...