Email disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van HospitalityProfs zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan HospitalityProfs geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u geen geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht heeft dit bericht te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. Dit geldt eveneens voor eventuele bijlagen behorende bij dit bericht.